Thursday, March 18, 2010

Definisi masalah

Masalah adalah apa-apa keadaan di mana tidak semua perkara berlaku sepatutnya atau terjadi sepertimana yang kita inginkan.

Definisi penyelesaian masalah

Mencipta perubahan untuk membawa sesuatu perkara itu dekat kepada keadaan yang dingini:
• Istilah penyelesaian masalah selalu digunakan bertukar ganti dengan istilah membuat keputusan
• Membuat keputusan ialah sebahagian daripada proses penyelesaian masalah
• Untuk menyelesaikan masalah,maka adalah perlu memutuskan apa yang patut dilakukan dan seterusnya melakukannya

Kebaikan penyelesaian masalah yang baik
• Dapat mengenal dan memberi keutamaan kepada masalah dengan lebih baik
• Mengurangkan tekanan
• Dapat mencapai satu cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah dengan membuahkan hasil yang lebih baik
• Dapat mengurangkan penggunaan sumber seperti masa, tenaga kerja dan kewangan
Cadangan langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan kaedah IDEAL


Menyelesaikan masalah gunakan IDEAL

Tanya diri sendiri dan tanya orang lain:
• I = Kenal pasti (identify) apa masalah / menyebabkannya:
Apa sebenar yang terjadi?
Siapakah yang terlibat?
Apakah elemen-elemen masalah?
Bilakah perkara itu terjadi?
Dimanakah perkara itu terjadi?

• D = Huraikan (describe) - pilihan-pilihan yang ada untuk menyelesaikan masalah
• E = Nilaian (evaluate) - akibat yang akan berlaku pada setiap pilihan itu (kebaikan dan keburukan)
• A = Bertindak (Act) - pilihlah satu pilihan yang boleh dilakukan tindakan
• L = Belajarlah (Learn) - kaji semula sama ada tindakan yang baik telah dilakukan.
Berilah Pujian ke atas semua usaha yang telah dilakukan.(termasuk usaha anda sendiri)

Langkah I.D.E.A.L - melibatkan proses membuat keputusan yang tepat. (sila rujuk langkah-langkah membuat keputusan.)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home