Monday, January 11, 2010

APA ITU KREATIVITI???

Menurut kamus Webster's (1976) pemikiran kreatif ialah, " the ability to bring something new existence ". Definisi ini memperlihatkan kreativiti itu adalah kebolehan mewujudkan sesuatu yang baru sama sekali.Tetapi definisi ini terlalu ekstrem bagi menggambarkan kemampuan dan kebolehan manusia dalam berkreativiti. Menurut John (2002), " Only God could create, and whatever He created was original. man could only rearrange what God had created ".
" Kreativiti itu memang berlaku tanpa disedari manusia itu sendiri ", pandangan ini telah diberikan oleh de Bono ( 1970) dalam salah satu tulisan beliau. Sehingga kini terdapat ribuan maksud berkenaan pemikiran kreatif dan kesemuanya dapat disimpulkan sebagai berikut (Hassan, 1989) dan (Nik Azis,1994) : " terminologi kreatif berasal daripada perkataan Latin ' creare' yang bermaksud ' membuat '( to make ). Manakala dalam bahasa Greek pula, ' krainein ' yang membawa makna ' memenuhi '. dalam bahasa Inggeris ' create ' atau ' cipta ' didalam bahasa Melayu ".

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home